top of page

Jaké bude nové obchodní oddělení

V květnu byla v rámci vedení naší společnosti realizována změna organizační struktury. Jde především o procesní změny, které reagují na potřeby našich konceptů s ohledem na aktuální situaci. JPServis se mimo jiné bude ještě více zaměřovat na zákazníky. S tím souvisí nutné korekce obchodní strategie, které bude mít v kompetenci nové obchodní oddělení, které povede Miroslav Medal. Jaké jsou plány šéfa tohoto oddělení?
Nově jste od května na pozici Chief Sales Officer – ředitel obchodu. Co této změně říkáte?

V prvé řade si vážím projevené důvěry. Jsem rád, že kroky, které jsem společně se svým provozním týmem realizoval za dva roky mého působení v JPServis, a.s. vnímá vedení společnosti a akcionáři pozitivně a dostávám tak možnost více ovlivnit obchodní dění ve společnosti.


Co to pro Vás osobně znamená v reálném pracovním vytížení?

Tak samozřejmě je to daleko větší množství práce a zodpovědnosti, ale já se na to takto nedívám. Nikdy jsem se na provoz nedíval z pohledu „mám zajistit jen provoz“ a ostatní (HR, obchod, produkt) mě nezajímá. Vše jsou to společné nádoby a jedna bez druhé nemůže dobře fungovat. V nové roli a vzniklém obchodním oddělení vidím především prostor na větší efektivitu a akceschopnost při řešení všeho potřebného. Je jasné, že to zabere nějaký čas, věci se nezmění ze dne na den, ale mám nějakou vizi a cíl, kam prodejny a značky jako takové posunout, a to je větší motivace, než daň za více věnovanému času v práci.


Můžete krátce popsat, co vše bude spadat pod vaše řízení? Co tedy bude v kompetencích nově vzniklého obchodního oddělení?

V rámci nového obchodního oddělení budeme zodpovědní za čtyři základní činnosti ovlivňující obchod jako takový. Provoz, HR, marketing a produkt. Pokud mám trochu rozvést, tak provozní oddělení zůstává beze změny, pouze se výrazně posiluje role Dáši Pavúčkové, která se posouvá na pozici Back office & store manager a mimo podporu vedoucím prodejen a Oblastním manažerům bude mít přímou zodpovědnost za některé další činnosti. Nadále tedy za provozní část zůstává prioritou zajištění kvalitního a dostatečného množství zaměstnanců na prodejnách, vzhled a čistota prodejen, správné vystavení produktů, profesionální a milá komunikace směrem k zákazníkovi a to hlavní - výkon prodejních týmů.

U marketingu pro nás zůstává stěžejní a osvědčená spolupráce s externím týmem GSA a kontaktní osobou Pavlem Vaníčkem, pouze s jasným a větším zacílením na atraktivní marketingovou podporu nabízených produktů. Máme jasnou vizi, kam chceme posouvat naše marketingové akce, jak propagovat produkt jako takový i jednotlivé koncepty. Trh je dnes velmi pružný, konkurence nespí a my nesmíme zaostat.

Zásadní změna pak nastává u produktového oddělení. Zde dochází k vytvoření dvou samostatných, přesto velmi blízce spolupracujících pozic - Product manager gastro, kterou obsadí paní Bára Horáčková a Product manager retail. Na tuto pozici se přesouvá Bc. Veronika Kozáková. Produkt nově nebude nepřímo řídit nákupní oddělení, ale právě já z pozice odpovědné osoby za obchod jako takový.Můžeme se zastavit více u produktu. Proč tato změna a jaké kroky můžeme očekávat v následujícím období?

Vedoucí moc dobře znají mojí konstruktivní kritiku směrem k produktu, cenotvorbě i některým akcím. Již delší dobu jsem avizoval a loboval za uvolnění produktu z nákupního oddělení. Ne proto, že by věci byly špatně, ale proto, aby mohly být lepší. Vše se nějak vyvíjí a dnešní Covidová doba nám jasně otevřela oči v několika směrech. Musíme a potřebujeme být rychlejší v realizacích některých kroků, musíme se více a lépe věnovat produktu jako takovému, výrobkům v gastro vitrínách a pracovat s vytížeností regálových ploch.

Našim cílem je jednoznačně zapracovat na atraktivnosti sortimentu v nemocnicích, zařadit do naší nabídky vlastní výrobu čerstvých baget tak, jak ji znáte např. z čerpacích stanic i upravit vystavení některých sortimentních skupin. Nečekejte zásadní změny v podobě změny dodavatelů ani nic podobného. Toto vše je nastaveno a s našimi obchodními partnery nehodláme měnit zavedené a funkční vztahy.

Pokud mám odpovědět na otázku co lze očekávat v nejkratší době tak především:

- start výroby vlastních baget na některých prodejnách

- aktualizaci a úpravu layoutů a vystavení zboží na prodejnách

- plánogramy pro pokladní moduly, vína a do budoucna další sortimentní skupiny

- posílení některých pozic pro naše zásadní sortimentní skupiny

- a v neposlední řadě více pružnosti s ohledem na zpětnou vazbu od zákazníků, vedoucích prodejen i regionální požadavky na konkrétní produkt.


Je ještě nějaká oblast, které se budete věnovat a mohla by zajímat naše prodejny?

Zmíním dvě činnosti, které považuji za velmi důležité. Za prvé cenotvorba. S novou pozicí získáváme také vliv na tvorbu ceny, kdy budeme připomínkovat prodejní ceny určené z nákupního oddělení. Defacto navážeme na již zavedené kroky, které jsme začali připravovat na přelomu roku v rámci managementu. Mám tím na mysli především vznik nákupní komise, nastavení cenových hladin pro prodejny a změna cen některých položek. Uvědomujeme si důležitost najít vyváženost mezi dobrou = potřebnou marží, která nám bude generovat zisk a dobrou cenou s ohledem na konkurenci a její nabídku.

Druhou činností jsou akce. Vnímám kritiku z prodejen na velké množství akčních položek, které máme a které nenaplňují očekávání ze strany zákazníka. Ne vždy je oprávněná, ale přesto i zde vidím prostor v lepším uchopení akcí jako takových. Akce musí mít jednoznačně jasný dopad na vyšší ziskovost a větší prodejnost. Akce musí oslovit zákazníka a být jasným impulzem pro nákup. A poslední, akční zboží nemůže být z pohledu prodejny potencionální problém v duchu „co pak s tím“ s řešením doprodám s 50% slevou, tedy pod nákupní cenou.

Cítím z Vás jistotu a nadšení do další práce. Je to pouze můj pocit nebo…

Jsem rád, jestli to tak vnímáte. Ano je to tak. Mé nadšení vychází z mého týmu, kde společně věříme, že tato organizační změna přinese výsledky v podobě rychlejšího růstu naší firmy a zefektivnění činností, kterými budeme zase o krůček blíže zákazníkovi v jeho potřebách a očekávání. Máme za sebou velice náročných 14 měsíců Covidové doby, která nám velmi mnoho vzala, ale také velmi mnoho dala a ukázala, kde nás tlačí bota, na co se zaměřit a kam posunout. Mé přesvědčení také utvrzuje náš tým na prodejnách, kvalita a loajalita zaměstnanců, kterou prokázali v této nelehké době i chuť být toho celého součástí. Toho si velmi cením a těším se na další dny vzájemné spolupráce, která povede ke spokojenosti zákazníků, našich kolegů na prodejnách i většímu zisku, ze kterého budeme všichni profitovat.


Otázky Miroslavu Medalovi pokládal Pavel Vaníček

165 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page