top of page

Výsledek průzkumu spokojenosti zaměstnanců

Aktualizováno: 26. 11. 2021


Vážené kolegyně a vážení kolegové, děkuji Vám všem, kteří jste vyplnili dotazník průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Velmi si vážím Vašich odpovědí a konkrétní pojmenování toho, co Vás trápí a co byste chtěli změnit. Jak jsem říkal dotazník byl anonymní a všechny konkrétní odpovědi mám k dispozici pouze já. Níže bych Vás rád seznámil s výsledkem průzkumu, který dle mého dopadl celkem pozitivně. Dále Vám také sdělím, na čem konkrétně budeme pracovat s cílem zlepšení do budoucna.


Shrnutí: Na dotazník nám odpovědělo 21 % zaměstnanců pracujících u nás do jednoho roku, 46 % zaměstnanců do pěti let a 33 %, kteří u nás pracují více jak 5 let. Úplných nováčků je 16 %.Shrnutí: Tyto odpovědi mne moc potěšily. 88 % zaměstnanců je spokojeno se společností JPServis. Bohužel 12 % zaměstnanců spokojeno není.


Závěr: Budeme se snažit dělat taková opatření a podmínky pro všechny s cílem, aby v budoucnu byla spokojenost zaměstnanců vyšší.


Shrnutí: 95 % zaměstnanců zná a rozumí cílům a posláním naší společnosti.


Závěr: Budeme soustavně všem zaměstnancům sdělovat naše poslání, naši misi a naší vizi. Vše výše uvedené by měli znát jasně a srozumitelně všichni naši zaměstnanci.


Shrnutí: Zde vidíme, že doporučení by dalo 76 % zaměstnanců. Odpovídá to částečně otázce číslo dvě, kde 88 % zaměstnanců hodnotí spokojenost v naší společnosti.


Závěr: Budeme se snažit dělat taková opatření a podmínky pro všechny s cílem, abyste mohli s klidným srdcem práci v naší společnosti doporučit. Zde samozřejmě hraje roli vykonávaná funkce a případně prodejní středisko. Víme, že práce na prodejně je velmi náročná a nezvládnou ji všichni. Máme směnný provoz, v některých prodejnách máme brzkou otevírací dobu, v některých také nedostatek personálu a na místech s vysokou koncentrací lidí se zaměstnanci po celou dobu směny ani nezastaví. Proto velký obdiv Vám všem, kdo to zvládáte. Osobně jsem si práci prodavače na začátku své kariéry vyzkoušel.Shrnutí: 79 % zaměstnanců je spokojeno se svým pracovním prostředí. Zde samozřejmě záleží, zda je daná prodejna nová nebo prošla rekonstrukcí.


Závěr: Naším cílem je postupně a co možná nejrychleji stávající prodejny rekonstruovat do nové podoby a designu. To se v současné době děje. Po nástupu nového šéfa developmentu došlo už k několika rekonstrukcím a další nás čekají. Všechny Vás budeme pravidelně informovat o plánu rekonstrukcí v daném roce. Do konce roku 2021 nás čeká ještě otevření MINIT Brno, MINIT Praha Skalka, rekonstrukce PONT Hradec Králové žst. V dalším emailingu Vám sdělíme plán rekonstrukcí.


Shrnutí: 94 % zaměstnanců sdělilo, že jejich nadřízený je připraven je vyslechnout.


Závěr: Velmi dbáme na důkladný výběr vedoucích zaměstnanců. Samozřejmě se někdy stane, že byl náš úsudek špatný, ale pak ihned řešíme personální výměnu.Shrnutí: 87 % zaměstnanců je spokojeno se svým nadřízeným. Bohužel 13 % spokojeno není.


Závěr: Jak jsem se již zmiňoval v předešlé odpovědi, dbáme na správný výběr. Také se budeme více věnovat školení vedoucích zaměstnanců v komunikaci a vedení lidí.Shrnutí: 82 % zaměstnanců je spokojeno se svým pracovním kolektivem. Bohužel 18 % spokojeno není.


Závěr: Pracovní kolektiv je velmi důležitý pro spokojenou práci. V průzkumu jsem zaznamenal, že na některých prodejnách jsou to jednotlivci, kteří narušují celou morálku a náladu týmu. Je na vedoucím, případně na regionálním manažeru, aby tyto jednotlivce odhalil a zjistil příčiny. Všeobecně je známo, že jedno shnilé jablko v košíku pak nakazí všechny ostatní. Práce je spojená s kolektivní hmotnou odpovědností, a proto si musí celý tým na prodejně věřit a spolupracovat.Shrnutí: 49 % zaměstnanců je spokojeno se svou mzdou. 51 % nikoliv.


Závěr: Mzda by mohla být vždy lepší. Nyní jsme zažili období covidu, které jsme nikdy v minulosti nezažili. Jsem rád, že jsme tuto dobu přečkali a nemuseli jsme hromadně propouštět, měli jsme rezervy a zahájili jsme krizové řízení. To vše s cílem období přečkat a být pro všechny zaměstnance zárukou stability a jistoty. To vše se povedlo. Rok 2020 jsme ukončili ztrátou více jak 13 mil. Kč. Za rok 2021 do této doby máme ztrátu více jak 6 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že tržby se vrací na úroveň předešlých let jsem se rozhodl, že již za měsíc 09/2021 a dále pak za 10/2021 obdrží výrazná většina zaměstnanců i nadtarifní složku mzdy i za předpokladu, že firma jako celek nesplní nastavená kritéria pro rok 2021. Tento krok nás bude stát více peněz na mzdové náklady, ale chtěl bych tímto potěšit všechny zaměstnance, kteří si to určitě zaslouží.

Od 11/2021 budou všechny tarify navýšeny minimálně o 1.500,- Kč – 3.000,- Kč (6,5 % - 14 %). Tímto dojde k navýšení už v tomto roce a nebudeme čekat až na leden 2022. Toto je první reálný krok k provedenému průzkumu a zjištění vašich potřeb.Shrnutí: 85 % zaměstnanců zná dle čeho a za co jsou hodnoceni.


Závěr: Setkal jsem se také s názory, že zaměstnanci přesně neví, z čeho se skládá jejich mzda, dle jakých kritérií jsou odměňováni. Z toho plyne i to, že jejich mzda neodpovídá maximální částce v pracovní smlouvě, protože neplníme nastavená kritéria potřebná pro vyplácení 100 % nadtarifu. Na základě toho bude od 1.11. 2021 navýšena tarifní částka (viz předešlá odpověď). Od 1.1. 2022 nastane změna v systému plánování tržeb a vyplácení nadtarifů. Dnes musí daná prodejna splnit plán prodejny a současně musí firma jako celek splnit dané procento navýšení tržeb. Pro většinu zaměstnanců je to nesrozumitelné a nemotivující. Proto se nově nadtarif bude řídit jen dle plánu tržeb dané prodejny.Shrnutí: 51 % zaměstnanců je spokojeno s benefity naší společnosti. 31 % spokojena není. Ovšem mě překvapuje, že 18 % vůbec neví jaké máme benefity. Toto je samozřejmě naše chyba, že to zaměstnancům stále nesdělujeme.


Závěr: V pravidelném informačním emailingu budeme uvádět možné benefity naší společnosti. Stávajícím benefitem jsou stravenky ve výši 120 Kč za odpracovanou směnu. Dále mají zaměstnanci nárok na poukázky za pracovní jubileum při minimálně 5, 10, 15, 20 letech u firmy.Shrnutí: Dle výsledku by 38 % zaměstnanců preferovalo vyšší mzdu. 18 % by preferovalo zvýhodněný nákup v našich prodejnách. 17 % více dovolené, 13% příspěvek na sport a kulturu, 9% vyšší příspěvek na stravování.


Závěr: Vyšší mzdu už budou mít zaměstnanci za září a říjen 2021. Od 1.11. 2021 pak dojde k navýšení tarifů u všech zaměstnanců tak, jak jsem psal výše. Od 1.11. 2021 bych také rád zavedl zaměstnaneckou slevu ve výši 20 % v našich prodejnách pro potřeby nákupu zaměstnanců. Od 1.1. 2022 jsem se rozhodl zvýšit výši stravenky na 130,- Kč za odpracovanou směnu. Dovolenou zatím navyšovat nebudu, zůstane v zákonné výši a to proto, že následně máme v tomto problém zajistit bezproblémový provoz našich obchodních středisek. Příspěvek na sport a kulturu zatím také nebudu zavádět, protože každý má jiné preference a těžko bychom to nastavili pro spokojenost všech.


Shrnutí: Jsem moc rád, že 91 % zaměstnanců zná a čte náš interní emailing. 5% zaměstnanců to ví, ale nečte. 4% zaměstnanců neví a neznají náš emailing. Možná to jsou noví zaměstnanci, kteří nastoupili a dosud žádný neobdrželi.


Závěr: Průzkum nám ukázal, že máte zájem dozvídat se o nových informací a dění ve firmě. Proto tento emailing budeme vydávat 1x měsíčně. Emailing chodí na emailové adresy všech zaměstnanců v elektronické podobě webového rozhraní. Pro jeho přečtení je třeba zadat heslo, které zasíláme společně s odkazem na emailing.Shrnutí: 90 % zaměstnanců má dostatečné informace a 10 % nemá.


Závěr: Jak jsem psal výše budeme se snažit Vás všechny informovat o dění v naší společnosti, představovat kolegy a kolegyně, seznamovat s výsledky, plány rekonstrukcí prodejen apod.Shrnutí: 93 % zaměstnanců stačí informovanost 1 x měsíčně.


Závěr: Tuto periodu zachováme.


V průzkumu jsem také zaznamenal stížnosti ohledně psaní a informování formou SMS při uzavření prodejny. Rozhodl jsem se tímto toto nařízení s okamžitou platností zrušit.


Dále jsem v průzkumu zaznamenal mnoho dalších podnětů od jednotlivců. Některé podněty jsou určitě věcné a splnitelné a budu se jimi zaobírat. Ovšem budu potřebovat více času na zamyšlení. Některé z těchto podnětů jistě zavedeme v průběhu nastávajícího roku 2022.


Na konci roku 2022 bych rád provedl opětovně tento průzkum s cílem zjistit, zda opatření a změny přispěly k Vaší vyšší spokojenosti v naší společnosti.


Děkuji velmi


Ing. Marek Cagášek, CEO

338 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page