top of page

Výsledky zaměstnaneckého průzkumu

Aktualizováno: 3. 3. 2023

Vážené kolegyně a kolegové,


rád bych Vám všem poděkoval za účast v průzkumu spokojenosti zaměstnanců naší společnosti JPServis, a.s. Vaše odpovědi jsou pro nás velmi důležité a vážím si každé z nich.


S potěšením Vám oznamuji, že výsledky průzkumu ukazují, že naši zaměstnanci jsou spokojeni. Je pro nás skvělou zprávou, že naše úsilí výrazně zlepšit komfort a pracovní prostředí se odráží ve výsledcích.


Rád bych Vám také zdůraznil, že spokojenost našich zaměstnanců je pro nás prioritou a budeme se i nadále snažit, abyste byli v práci spokojeni.


V průzkumu jsem zaznamenal mnoho dalších jednotlivých podnětů. Tyto byly v rámci jednotlivců. Určitě se tím budu zaobírat. Některé podněty jsou určitě věcné a splnitelné.


Děkuji Vám za Vaši loajalitu a těším se na další spolupráci.


S pozdravem

Ing. Marek Cagášek, CEO


Průzkum byl odeslán 296 zaměstnancům. Jsou to zaměstnanci na HPP i DPP.

Celkem odpovědělo 118 zaměstnanců (40 %).


Shrnutí: Máme zaměstnaných 29,7 % zaměstnanců do jednoho roku, 43,2 % zaměstnanců do pěti let a 27,1 %, kteří u nás pracují více jak 5 let. Úplných nováčků je 19,5 %.Shrnutí: Tyto odpovědi mě moc potěšily. 95 % zaměstnanců je spokojena se společností JPServis. Je to nárůst o 7 % oproti minulému průzkumu. Současně se snížila nespokojenost zaměstnanců o 7 % na konečných 5 %. I to je výrazný pokles a budeme pracovat na tom, aby se tento počet i nadále snižoval.

Shrnutí: 99,2 % zaměstnanců zná a rozumí cílům a posláním naší společnosti. To je o 4 % více než v minulém průzkumu.

Závěr: Budeme soustavně všem zaměstnancům sdělovat naše poslání, naši misi a naši vizi. Vše výše uvedené by měli znát jasně a srozumitelně všichni naši zaměstnanci.Shrnutí: Zde vidíme, že doporučení by dalo 90 % zaměstnanců. Odpovídá to částečně otázce číslo 2, kde 95 % zaměstnanců hodnotí spokojenost v naší společnosti.

Závěr: Budeme se snažit dělat taková opatření a podmínky pro všechny s cílem, abyste mohli s klidným srdcem práci doporučit. Zde samozřejmě hraje roli vykonávaná funkce a případně prodejní středisko. Víme, že práce na prodejně je velmi náročná a nezvládnou ji všichni. Máme směnný provoz, někde začíná pracovní doba velmi brzy ráno. Proto velký obdiv všem, kdo to zvládají. Osobně jsem si práci prodavače na začátku své kariéry vyzkoušel. Vím, o čem je řeč.Shrnutí: 89,8 % zaměstnanců je spokojená se svým pracovním prostředí. Opět jsem potěšen, protože to je o 10 % více než v minulém průzkumu. Zde samozřejmě záleží, jestli daná prodejna je nová nebo prošla rekonstrukcí. Rekonstrukce postupně probíhají a nyní již máme více prodejen, které rekonstrukcí prošly.

Závěr: Naším cílem je postupně všechny prodejny rekonstruovat do nové podoby a designu. Toto postupně plníme dle harmonogramu. Všechny zaměstnance pravidelně informujeme o plánu rekonstrukcí v našem emailingu. Do konce roku 2023 nás čeká ještě rekonstrukce Olomouce (probíhá), nová kavárna v nemocnici Praha Střešovice, rekonstrukce Česká Třebová, Říčany, Praha Střížkov, nová malá prodejna v Praze na Florenci, přesun stánku v Plzni a nakonec i výběrové řízení v Českých Budějovicích.
6. Je něco, co Vám chybí:

Toto byla otevřená otázka, kde padlo mnoho různých odpovědí. Níže uvedené nedostatky budeme postupně řešit a zlepšovat.

Nedostatečná rychlost řešení nedostatků, zadávat srozumitelné pokyny z centrály, udělat několikrát ročně poradu i pro směnové vedoucí, lepší předávání informací mezi odděleními na centrále, málo místa v některých prodejnách, méně problémových zákazníků, v některých případech nedostatečné a neprofesionální řízení a komunikace vedoucí prodejny se zaměstnanci, teploty na některých prodejnách, některé funkčnosti v pokladnám systému.Shrnutí: 97,5 % zaměstnanců sdělilo, že jejich nadřízený je připraven je vyslechnout. To je o 4 % více než v předchozím průzkumu.

Závěr: Velmi dbáme na důkladný výběr vedoucích zaměstnanců. Samozřejmě se někdy stane, že náš úsudek byl špatný, ale pak ihned řešíme personální výměnu. Během uplynulého roku došlo k několika personálním změnám z důvodu naší nespokojenosti a nedodržování požadovaných standardů.


Shrnutí: 93,2 % zaměstnanců je spokojeno se svým nadřízeným. O více jak 5 % než bylo v minulosti. Bohužel 6,8 % spokojeno není.

Závěr: Jak jsem psal u předešlé odpovědi dbáme na správný výběr. Také se budeme více věnovat školení vedoucích zaměstnanců v komunikaci a vedení lidí. Určitě se v tomto projevilo i školení v rámci dotace EU, které absolvovali všichni zaměstnanci společnosti v uplynulých dvou letech.Shrnutí: 87,3 % zaměstnanců je spokojeno se svým pracovním kolektivem. Více jak 5 % zlepšení. Bohužel 12,7 % spokojeno není.

Závěr: Pracovní kolektiv je velmi důležitý pro spokojenou práci. V průzkumu jsem zaznamenal, že na některých prodejnách jsou to jednotlivci, kteří narušují celou morálku a náladu týmu. Je na vedoucím, aby tyto jednotlivce odhalil a zjistil příčiny. Práce je spojená s kolektivní hmotnou odpovědností, a proto si musí celý tým na prodejně věřit a spolupracovat.Shrnutí: 73 % zaměstnanců spokojeno se svou mzdou je. 27 % nikoliv. Je to zlepšení o 5 % oproti minulému průzkumu.

Závěr: Mzda by mohla být vždy lepší. Víte, že i přes období Covidu a nyní vysoké inflace a zvýšení cen energií a všech dalších nákladů se naše společnost stále drží na trhu a je pro všechny zaměstnance zárukou stability a jistoty. Po uplynulých dvou letech, kdy jsme skončili ve ztrátě se rok 2022 vrátil opět do zisku. Musíme být však stále připraveni na výzvy, které nás v tomto roce čekají.Shrnutí: 96 % zaměstnanců zná dle čeho a za co jsou hodnoceni. Opět mám radost, je to nárůst o 11 %.

Závěr: V minulém roce jsme zavedli hodnocení všech zaměstnanců na prodejnách dle výše plnění plánu tržeb. Toto se nám velmi osvědčilo. Je nutné, aby všichni zaměstnanci věděli, jaký mají plán na daný měsíc a tento se snažili plnit. Má to přímou souvislost na jejich výši mzdy.Shrnutí: 84 % spokojena s benefity naší společnosti je. 16 % spokojena není. Spokojenost v této oblasti se zlepšila o 33 %.

Závěr: V pravidelném informačním emailingu budeme uvádět možné benefity naší společnosti. Stávající benefit jsou stravenky ve výši 180 Kč za odpracovanou směnu. Došlo k navýšení v tomto roce o 50 Kč na jednu stravenku. Dále mají zaměstnanci nárok na poukázky za pracovní jubileum při minimálně 5, 10, 15, 20, 25 letech u firmy. Dalším benefitem, který vzešel z minulého průzkumu je sleva na nákup v našem obchodě ve výši 20 %.Shrnutí: Dle výsledku by 78 % zaměstnanců preferovalo vyšší mzdu. 40 % by preferovalo více dní dovolené, 32 % příspěvek na sport a kulturu.

Závěr: V roce 2023 jsme zvýšili nominální hodnotu stravenky o 50,- Kč na 180,- Kč za jednu odpracovanou směnu. Z papírových stravenek jsme přešli na elektronické v podobě Sodexo karty, kde se částky dobíjí. Jako další odměnu získá každý zaměstnanec jednorázově 100,- Kč do volnočasové části této karty. Tuto částku může využít na sport, kulturu apod. V budoucnu se budeme snažit mimořádné odměny dávat touto formou, kdy zaměstnanec obdrží částku nesníženou o odvody a daně. Tarifní platy zůstaly stejné, ale zavedli jsme příspěvek na údržbu pracovního oblečení ve výši 500,- Kč / měsíc a zaměstnanec. Tento poplatek nepodléhá daním a máte jej k dispozici v plné výši. Vše je upřesněno ve vnitřním předpise a příslušných směrnicích o odměňování. Dovolenou bohužel zatím navyšovat nebudeme. Budeme držet zákonný rámec. Více dovolené by nám hodně narušilo provoz našich prodejních středisek.Shrnutí: Zde se musím přiznat, že mě to trochu zklamalo. 25,4 % zaměstnanců toto losování vůbec nemotivuje. To je škoda. Naopak 75 % zaměstnanců losování vítá.17 % zaměstnanců by uvítalo jinou odměnu (wellness pobyty, kulturní akce apod.).

Závěr: Od února 2023 budeme v tomto losování i nadále pokračovat. Pokusíme se ceny trochu oživit tak, aby v každém losování se losovalo o různé ceny.Shrnutí: 94 % zaměstnanců zná a čte náš interní emailing. To jsem moc rád. Zvýšení o 3 %. 3,5 % zaměstnanců to ví, ale nečte. 2,5 % zaměstnanců neví a neznají náš emailing. Možná to jsou noví zaměstnanci, kteří nastoupili a dosud žádný neobdrželi.

Závěr: Průzkum nám ukázal, že máte zájem dozvídat se o nových informací a dění ve firmě. Proto tento emailing budeme i nadále vydávat 1x měsíčně. Emailing chodí na emailové adresy všech zaměstnanců. Po vyplnění hesla je emailing přístupný pro čtení. Máme ho jen v elektronické podobě v podobě webového rozhraní.Shrnutí: 89 % zaměstnanců má dostatečné informace a 11 % nemá. Stejný výsledek jako loni 😊

Závěr: Jak jsem psal výše budeme se snažit vás všechny informovat o dění v naší společnosti, představovat kolegy a kolegyně, seznamovat s výsledky, plány rekonstrukcí prodejen apod.Shrnutí: 97,5 % zaměstnanců stačí informovanost 1 x měsíčně

Závěr: Tuto periodu zachováme.
19. O čem byste chtěli být více informováni:

Toto byla otevřená otázka, kde padlo mnoho různých odpovědí. Předám na kolegy, kteří připravují články do emailingu.

O bonusových odměnách, o remodelingu, o důležitých změnách na prodejnách, o novinkách, o rekonstrukcích, o důležitých změnách, o akcích, o plánech a představách do budoucna, o problémech, plnění plánu, o sortimentu, co se zaměstnavateli nelíbí.
20. V poslední dvacáté otevřené otázce jsem zaznamenal například:

Aby vedení výš jak vedoucí více komunikovalo se zaměstnanci, a když přijedou do firmy, aby podali ruku a představili se, ať víme, s kým jednáme.

Častěji se potkávat, ale nejen prostřednictvím porady.

Ano, zda ohodnotit, pokud se splní víc, nebo že čím déle u firmy tím větší mzda.

Nesouhlasím s finančním ohodnocením vedoucích pracovníků – Jsou vedoucí, kteří mají prodejnu v pořádku (doplněno, uklizeno...), komunikují s centrálou, pokud je nějaký problém ihned reagují – ale o svou finanční odměnu přijdou jen v důsledku toho, že do jejich místa nepřijede tolik zákazníků kolik se očekávalo. Oproti tomu si troufám tvrdit, že jsou vedoucí, s kterými až taková spokojenost není a finanční odměnu dostanou, protože nějakým zázrakem splní měsíční plán. Bereme to jako nespravedlnost.

Myslím, že by stálo za to mít více individuální přístup ke každé provozovně.261 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page